Wat is duurzaam drukwerk?

Drukwerk is het meest duurzaam als er gedrukt wordt op FSC gecertificeerd recycled papier met een zo hoog mogelijk percentage aan recyclede vezels. Bij onze papiersoorten loopt het recycled percentage van 40 % tot 100%.  De toegevoegde houtvezels in papiersoorten die onder de 100% liggen zijn voor het merendeel FSC gecertificeerd en komen dus uit verantwoorde bosbouw.

 

Voor de productie van recycled- en nieuw papier is water en energie nodig. Beide belasten daarmee het milieu, maar uiteindelijk is het productieproces van recycled papier minder belastend voor het milieu dan dat van nieuw papier.

 

Het verschil zit in het land- en watergebruik. Nieuw papier wordt gemaakt van cellulose uit hout dat gewonnen wordt uit productiebossen. Daar is landbouwgrond voor nodig. Voor recycled papier zijn geen productiebossen nodig en dus ook geen landbouwgrond. Die landbouwgrond kan bijvoorbeeld ingezet worden voor de teelt van andere (duurzame) gewassen. De aanleg van productiebossen kan zelfs ten koste gaan van de oorspronkelijke bossen waardoor de biodiversiteit (het aantal planten en dieren) aangetast wordt. Voor de productie van recycled papier is ook minder water nodig dan voor nieuw papier (10-15 liter water per kilo papier tegenover 25 liter). Het gebruik van recycled papier levert dus een voordeel op voor natuur en milieu.

 

Oudpapier kan helaas niet eindeloos recycled worden. De papiervezels uit oudpapier verliezen - na zes of zeven keer hergebruik - aan sterkte omdat ze dan te kort geworden zijn. Tijdens het productieproces worden er daarom nieuwe lange (virgin) houtvezels toegevoegd. Er blijven dus voor recycled papier altijd bomen nodig. Natuurlijk kunnen die bomen het beste uit duurzaam beheerde productiebossen gehaald worden.