Oud papier

Voor het maken van nieuw papier en karton zijn verschillende soorten oudpapier nodig. Het oudpapier bevat vezels die gemiddeld nog zesmaal opnieuw kunnen worden gebruikt om papier te vervaardigen. Hierna zijn de vezels te kort om nog bruikbaar te zijn. Hiervoor wordt oudpapier en karton ingezameld. Gekleurd papier en karton krijgen een andere toepassing dan wit, bedrukt of beschreven kantoorafval. Het ingezamelde oudpapier en karton wordt daarom naar toepassing gescheiden.

Oudpapierbedrijven zorgen voor de eerste sortering van het ingezamelde oudpapier. Ook wordt alles wat tussen het papier zit en niet van papier is - plastic, huishoudelijk afval, touwtjes etc - bij deze bedrijven zo goed mogelijk verwijderd. Het oudpapier wordt dan in balen geperst en getransporteerd naar de papierfabriek. Daar wordt de laatste achtergebleven verontreiniging, zoals nietjes en paperclips, uit het oudpapier verwijderd en kan het proces van nieuw papier maken beginnen.

 

Er zijn een tweetal oudpapier- en karton stromen te onderscheiden:

Post Industrial Waste (PIW)

Dit soort oudpapier is al dan niet bedrukt papier van kantoren, winkels, diensten en de industrie. Denk aan afval van drukkerijen, snijafval bij de papiergroothandel of ingezameld oudpapier van kantoren. Dit papier is niet vervuild en in een aantal gevallen onbedrukt. Het is daarom zeer geschikt voor hergebruik.

 

Post Consumer Waste (PCW)

Het ingezamelde (bedrukte) huishoudelijke papier en karton wordt Post Consumer Waste genoemd. Ook deze oudpapier- en karton soort is geschikt voor hergebruik. Het is gemengd papier en karton en wordt vaak op kleur en soort gesorteerd, zoals naar verpakkingen, kranten of tijdschriften.