Ontinkten

Oudpapierbedrijven zorgen voor de eerste sortering van het ingezamelde oudpapier. Alles wat tussen het papier zit en niet van papier is - plastic, huishoudelijk afval, touwtjes etc - wordt bij deze bedrijven zo goed mogelijk verwijderd. Het oudpapier wordt in balen geperst en getransporteerd naar de papierfabriek. Daar wordt het opgelost met water zodat de vezels los van elkaar komen en wordt de laatste achtergebleven verontreiniging, zoals nietjes, paperclips en plastic, verwijderd.

Als het nodig is, wordt ook de drukinkt uit de vezels verwijderd. Dit ontinkten gebeurt meestal via de flotatiemethode. In dit proces wordt er lucht in de papierbrij gespoten, waardoor luchtbellen ontstaan die zich met behulp van chemicaliën binden aan de inkt. De (inkt)luchtbellen vormen een schuimlaag die van het oppervlakte geveegd kan worden. Het afgeschepte schuim wordt nabehandeld om de daarin aanwezige vezels en chemicaliën terug te winnen.

Dit hele proces wordt vaak een aantal keren herhaald. De schone vezels worden vervolgens met schoon water vermengd tot het een brij vormt. Deze brij - dikstof genoemd - is uiteindelijk de basis voor nieuw papier. Het water dat voor het ontinkten gebruikt is wordt gereinigd en hergebruikt.