Recycling: nieuwe vezels toevoegen

Oudpapier kan niet eindeloos gerecycled worden. De papiervezels uit oudpapier verliezen na zes of zeven keer hergebruik aan sterkte omdat ze dan te kort geworden zijn. Tijdens het productieproces worden er daarom nieuwe lange (virgin) houtvezels toegevoegd. Er blijven dus voor gerecycled papier altijd bomen nodig. Die bomen kunnen dan het beste uit duurzaam beheerde productiebossen gehaald worden en dus FSC gecertificeerd zijn.